Chính sách bảo hành

Chúng tôi cam kết chính sách này với toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Beeweb:

Chi tiết về bảo hành, bảo trì dịch vụ Thiết kế web:

– Điều kiện bảo hành: Beeweb cam kết bảo hành các lỗi phát sinh trong quá trình quý khách hàng sử dụng dịch vụ.

– Thời gian bảo hành:

+ Vĩnh viễn với các khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế web kèm hosting tại Beeweb.

+ Tối thiểu 1 tháng với khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế web và sử dụng hosting của nhà cung cấp khác, sau 1 tháng Beeweb vẫn sẽ hỗ trợ backup dữ liệu nếu website gặp vấn đề, khách hàng sẽ cung cấp thông tin cần để Beeweb có thể truy cập vào hosting.

+ Email tiếp nhận hỗ trợ: khachhang@beeweb.com.vn

+ Hotline hỗ trợ: 04.62977177

+ Website: beeweb.com.vn