BeeWeb - Hướng dẫn quản trị website

Đăng nhập trang quản trị website

Bước 1: Truy cập website của mình
Bước 2: gõ thêm /admin sau tên website ( khuyến khích mở 2 cửa sổ trình duyệt để thao tác )
Bước 3: Gõ username và password mà BeeWeb đã cung cấp cho quý khách

Click vào ảnh để xem các bước

Thêm, sửa, xóa sản phẩm

Thay đổi menu ngang, menu dọc

Thay đổi logo, banner, sản phẩm ngoài trang chủ

Sửa hỗ trợ trực tuyến, địa chỉ chân trang

Thay ảnh chạy Slider